Οι μικροί μαθητές συμμετείχαν σε βοτανογνωσία των καλλιεργούμενων ειδών καθώς και σε γευσιγνωσία μελιού.
Ευχαριστούμε το ΚΠΕ Παρανεστίου για τη φιλοξενία στα μαθητικά προγράμματα ενημέρωσης.